Kot American Curl

Przedstawia się, że american curl jest to bez wątpienia rasa, która swój urzekający oraz unikalny wygląd zawdzięcza ,,naturalnej”, a zarazem niespotykanej u innych ras, czy mutacji genów. Poza tym latem wczesnych lat osiemdziesiątych Grace oraz Joe Ruga u progu swego domu dostrzegli bezpańską kotkę, której to dali nazwę ,,Shulamit” . W dzisiejszych czasach uchodzi dziś za protoplastę rasy ,,American Curl”. Co za tym również idzie miała ona dość lekko zagięte w półksiężyc uszy. To właśnie tę cechę odziedziczyło po niej jej liczne potomstwo. Ciekawostką jest, że z dwóch spośród czworga dzieci ,,Shulamit” wyselekcjonowano zatem kota ,,amerykański Curl”. Niebagatelny jednak udział w zaistnieniu curl'i jako owej rasy miała również dwójka znanych kocich genetyków, do których zaliczono Solveig Pflueger oraz Roy Robinson, którzy jednocześnie wstępnie zainteresowani mutacją odpowiedzialną za ostateczny kształt ucha zbadali około osiemdziesiąt miotów, czyli blisko czterysta kotów dowodząc, iż mutacja ta przenoszona jest jako swoisty gen dominujący, odpowiedzialny  wyłącznie za występujący kształt ucha.

Co za tym idzie za sprawą czy przy udziale samoistnego kształtowania się opisywanej rasy w oparciu o takie koty wolno żyjące, noszącymi nazwę Amerykańskie Curl’e uchodzące jednocześnie za zwierzęta „nieprzerasowione”, a więc stąd według owej oceny niektórych znawców materii – pamiętajmy jednak, że jest to zdecydowanie mniej podatne na wiele zróżnicowanych chorób. Jakie są zatem cechy tejże rasy. Przedstawia się, że owe kocięta tej rasy rodzą się jednocześnie z uszami prostymi, które jednak w wieku około jednego tygodnia życia zaczynają się również wywijać, aby swój ostateczny kształt uzyskać dopiero u schyłku czwartego miesiąca życia kota, co jednocześnie z punktu widzenia hodowców czyni przedstawianą rasę dość niełatwą, jednak przez taki właśnie fakt dość fascynującą.

Następnie należy ukazać, że w żaden sposób nie można przed owym terminem zakończenia procesu wywijania ucha z orzec, które z naszych kociąt może stanowić doskonały materiał do kolejnej pracy hodowlanej. Analizując liczne konkursy ukazuje się, że to właśnie ucho oraz jego wywinięcie ma największy procentowo udział w całościowej ocenie zwierzęcia.